Dode Zeerollen -
Dead Sea Scrolls

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

De Dode Zeerollen
Psalmen Scroll.jpg
De Psalmenrol (11Q5), een van de 981 teksten van de Dode Zeerollen, met een gedeeltelijke Hebreeuwse transcriptie.
Materiaal Papyrus , perkament en brons
Schrijven Meestal Hebreeuws ; Aramees , Grieks en Nabatees-Aramees
Gemaakt Est. 408 BCE tot 318 CE
ontdekt 1946/47-1956
Huidige locatie Verscheidene
.

In het gebied van de Dode Zee zijn vele duizenden geschreven fragmenten ontdekt. Ze vertegenwoordigen de overblijfselen van grotere manuscripten die door natuurlijke oorzaken of door menselijk ingrijpen zijn beschadigd, waarbij de overgrote meerderheid slechts kleine stukjes tekst bevat. Er is echter een klein aantal goed bewaarde, bijna intacte manuscripten bewaard gebleven - minder dan een dozijn onder die van de Qumran-grotten. Onderzoekers hebben een verzameling van 981 verschillende manuscripten verzameld - ontdekt in 1946/47 en in 1956 - uit 11 grotten. De 11 Qumran-grotten liggen in de onmiddellijke nabijheid van de Joodse nederzetting uit de Hellenistische periode in Khirbet Qumran in de oostelijke woestijn van Judea, op de Westelijke Jordaanoever. De grotten bevinden zich ongeveer 1,6 kilometer ten westen van de noordwestkust van de Dode Zee, waaraan ze hun naam ontlenen. Archeologen hebben de rollen lang in verband gebracht met de oude Joodse sekte genaamd de Essenen , hoewel sommige recente interpretaties dit verband hebben betwist en beweren dat priesters in Jeruzalem , of Zadokitten , of andere onbekende Joodse groepen de rollen schreven.

.

Door de slechte staat van sommige rollen hebben geleerden niet al hun teksten geïdentificeerd. De geïdentificeerde teksten vallen in drie algemene groepen:

 1. Ongeveer 40% zijn kopieën van teksten uit de Hebreeuwse Geschriften .
 2. Ongeveer nog eens 30% zijn teksten uit de Tweede Tempelperiode die uiteindelijk niet gecanoniseerd werden in de Hebreeuwse Bijbel, zoals het Boek van Henoch , het Boek van Jubeljaren , het Boek van Tobit , de Wijsheid van Sirach , Psalmen 152-155 , enz.
 3. De rest (ongeveer 30%) zijn sektarische manuscripten van voorheen onbekende documenten die licht werpen op de regels en overtuigingen van een bepaalde groep ( sekte ) of groepen binnen het grotere jodendom , zoals de Community Rule , de Oorlogsrol , de Pesher op Habakuk , en De regel van de zegen .

Ontdekking

Grotten bij Qumran
Qumran grot 4, waar negentig procent van de rollen werd gevonden

De Dode Zeerollen werden tussen 1946 en 1956 ontdekt in een reeks van twaalf grotten rond de plek die oorspronkelijk bekend stond als de " Ein Feshkha- grotten" nabij de Dode Zee op de Westelijke Jordaanoever (toen een deel van Jordanië ) door bedoeïenenherders en een team van archeologen. . De praktijk van het bewaren van versleten heilige manuscripten in aardewerken vaten die in de aarde of in grotten zijn begraven, houdt verband met het oude Joodse gebruik van Geniza .

Eerste ontdekking (1946-1947)

De eerste ontdekking door bedoeïenenherder Muhammed edh-Dhib, zijn neef Jum'a Muhammed en Khalil Musa, vond plaats tussen november 1946 en februari 1947. De herders ontdekten zeven rollen

die in kruiken waren ondergebracht in een grot in de buurt van wat staat nu bekend als de Qumran-site. John C. Trever reconstrueerde het verhaal van de rollen uit verschillende interviews met de bedoeïenen . Edh-Dhib's neef zag de grotten, maar edh-Dhib zelf was de eerste die er daadwerkelijk in viel (de grot die nu Grot 1 heet). Hij pakte een handvol rollen, die Trever identificeert als de Jesaja-rol , Habakuk-commentaar en de gemeenschapsregel , en nam ze mee terug naar het kamp om aan zijn familie te laten zien. Geen van de rollen werd tijdens dit proces vernietigd. De bedoeïenen hielden de rollen aan een tentstok terwijl ze bedachten wat ze ermee moesten doen, en namen ze regelmatig mee naar buiten om aan hun volk te laten zien. Op een bepaald moment in die tijd werd de communautaire regel in tweeën gesplitst. De bedoeïenen brachten de rollen eerst naar een handelaar genaamd Ibrahim 'Ijha in Bethlehem . 'Ijha gaf ze terug en zei dat ze waardeloos waren, nadat ze gewaarschuwd was dat ze uit een synagoge gestolen zouden kunnen zijn. Onverschrokken gingen de bedoeïenen naar een nabijgelegen markt, waar een Syrische christen aanbood ze te kopen. Een sjeik mengde zich in hun gesprek en stelde voor om de rollen naar Khalil Eskander Shahin, "Kando", een schoenlapper en parttime antiekhandelaar te brengen. De bedoeïenen en de dealers keerden terug naar de site, lieten een rol bij Kando achter en verkochten drie andere aan een dealer voor 7 Jordaanse ponden (ongeveer $ 28, of $ 325 in 2020-dollars). De originele rollen bleven van eigenaar wisselen nadat de bedoeïen ze in het bezit van een derde partij had achtergelaten totdat een verkoop kon worden geregeld.

In 1947 trokken de oorspronkelijke zeven rollen de aandacht van John C. Trever van de American Schools of Oriental Research (ASOR), die het schrift in de rollen vergeleek met dat van de Nash Papyrus , het oudste bijbelse manuscript dat toen bekend was, en overeenkomsten vond. tussen hen. In maart leidde de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948 tot de verplaatsing van een aantal van de rollen naar Beiroet , Libanon , voor bewaring. Op 11 april 1948 kondigde Millar Burrows , hoofd van de ASOR, de ontdekking van de rollen aan in een algemeen persbericht.

Zoeken naar de Qumran-grotten (1948-1949)

kapitein Phillipe Lippens en kapitein van het Arabische Legioen, kapitein Akkash el-Zebn.

Herontdekking van de grotten van Qumran en ontdekkingen van nieuwe scrolls (1949-1951)

Een zicht op de Dode Zee vanuit een grot in Qumran waarin enkele Dode Zeerollen werden ontdekt.

De herontdekking van wat bekend werd als "Grot 1" in Qumran leidde tot de eerste opgraving van de site van 15 februari tot 5 maart 1949 door het Jordaanse ministerie van Oudheden onder leiding van Gerald Lankester Harding en Roland de Vaux . De grot 1-site leverde ontdekkingen op van extra fragmenten van de Dode Zee-rol, linnen doeken, potten en andere artefacten.

Opgravingen van Qumran en nieuwe ontdekkingen van grotten (1951-1956, 2017, 2021)

In november 1951 begonnen Roland de Vaux en zijn team van de ASOR met een volledige opgraving van Qumran. In februari 1952 hadden de bedoeïenen 30 fragmenten ontdekt in wat Grot 2 zou worden genoemd. De ontdekking van een tweede grot leverde uiteindelijk 300 fragmenten op van 33 manuscripten, waaronder fragmenten van Jubeljaren en de Wijsheid van Sirach, geschreven in het Hebreeuws. De volgende maand, op 14 maart 1952, ontdekte het ASOR-team een ​​derde grot met fragmenten van Jubilea en de Koperrol . Tussen september en december 1952 werden de fragmenten en rollen van de grotten 4, 5 en 6 vervolgens ontdekt door de ASOR-teams.

Terwijl de geldwaarde van de rollen toenam naarmate hun historische betekenis meer openbaar werd gemaakt, versnelden de bedoeïenen en de ASOR-archeologen hun zoektocht naar de rollen afzonderlijk in hetzelfde algemene gebied van Qumran, dat meer dan 1 kilometer lang was. Tussen 1953 en 1956 leidde Roland de Vaux nog vier archeologische expedities in het gebied om rollen en artefacten te ontdekken. Grot 11 werd in 1956 ontdekt en leverde de laatste fragmenten op die in de buurt van Qumran te vinden zijn.

Grotten 4-10 zijn geclusterd in een gebied dat relatief dichtbij 160 yards (150 meter) van Khirbet Qumran ligt, terwijl grotten 1, 2, 3 en 11 zich op 1 mijl (1-2 kilometer) noordelijk bevinden, met grot 3 als de meest op afstand.

In februari 2017 kondigden archeologen van de Hebreeuwse Universiteit de ontdekking aan van een nieuwe, 12e grot. Er was één blanco perkament gevonden in een pot; gebroken en lege rolpotten en houwelen suggereren echter dat de grot in de jaren vijftig werd geplunderd.

In maart 2021 kondigden Israëlische archeologen de ontdekking aan van tientallen fragmenten met bijbelteksten, geschreven in het Grieks uit de boeken Zacharia en Nahum . Aangenomen wordt dat deze specifieke groep vondsten tussen 132 en 136 CE tijdens de Bar Kochba-opstand verborgen was in een grot . Er werd echter ook een 10.500 jaar oude mand van geweven riet ontdekt in de Muraba'at-grotten in het Nahal Darga-reservaat. Andere ontdekkingen waren de overblijfselen van een kind gewikkeld in een doek van ongeveer 6000 jaar geleden, en een cache met munten uit de tijd van de Bar Kochba-opstand.

Rollen en fragmenten

De Jesaja-rol (1QIsa a ) bevat bijna het hele boek Jesaja .

De 972 manuscripten die in Qumran werden gevonden, werden voornamelijk in twee verschillende formaten gevonden: als rollen en als fragmenten van eerdere rollen en teksten. In de vierde grot werden de fragmenten tot 15.000 stukken gescheurd. Deze kleine fragmenten vormden enigszins een probleem voor wetenschappers. GL Harding, directeur van de Jordaanse afdeling van Oudheden , begon te werken aan het samenvoegen van de fragmenten, maar voltooide dit niet voor zijn dood in 1979.

De oorspronkelijke zeven rollen uit Grot 1 in Qumran zijn de Grote Jesaja-rol (1QIsa a ), een tweede exemplaar van Jesaja ( 1QIsa b ), de Rol van het Gemeenschapsrecht (1QS), de Pesher Habakuk (1QpHab), de Oorlogsrol (1QM) , de Thanksgiving Hymns (1QH), en de Genesis Apocryphon (1QapGen).

Fragment- of scroll-ID Fragment- of scrollnaam Alternatieve ID Engelse Bijbelvereniging Taal Datum/Script Beschrijving Verwijzing

Qumran-grot 1

1QIsa a Grote Jesaja-rol Jesaja 1: 1-31; 2 :1–22; 3:1–5:30; 6:1–13; 7:1–25; 8:1–23; 9:1–20; 10:1–34; 11:1–45:25; 46:1–66:24 Hebreeuws 356-103 BCE/150-100 BCE Bevat alle 66 hoofdstukken met af en toe lacunes en enkele ontbrekende woorden onderaan sommige kolommen
1QIsa b Jesaja vgl. 1Q8 Het boek Jesaja Hebreeuws Hasmonees/Herodiaans Een tweede exemplaar van delen van het boek Jesaja
1QS Serekh ha-Yahad of " communautaire regel " Hebreeuws vgl. 4QS a-j = 4Q255-64, 5Q11
1QpHab Pesher op Habakuk Habakuk 1 -2 Hebreeuws Latere helft van de 1e eeuw voor Christus Commentaar op Habakuk 1:2–17; 2:1–20
1QM Milhamah of oorlogsrol Hebreeuws vgl. 4Q491, 4Q493; 11Q14?
1QH a Hodayot of Thanksgiving Hymns Hebreeuws Sommige delen zijn ook bewaard gebleven in 1QH b en 4QH a-f
1QapGen Genesis Apocrief Genesis 12:18–15:4 Aramees 25 BCE-50 CE
CTLevi Cairo Geniza of Testament van Levi Aramees
1QGen Genesis 1Q1 Genesis 1:18–21; 3:11-14; 22:13-15; 23:17-19; 24:22–24 Hebreeuws Herodianus
1QExod Exodus 1Q2 Exodus 16:12–16; 19:24–20:2, 20:5–6; 20:25–21:1; 21:4-5 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QpaleoLev LeviticusGetallen 1Q3 Leviticus 11:10-11; 19:30–34; 20:20–24; 21:24–22:6; 23:4–8 en Numeri 1:48–50 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins; Paleo-Hebreeuws schrift
1QDeut a Deuteronomium 1Q4 Deuteronomium 1:22–25; 4:47–49; 8:18-19; 9:27–28; 11:27-30; 13:1–6, 13–14; 14:21, 24–25; 16:4, 6–7 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QDeut b 1Q5 Deuteronomium 1:9–13; 8:8-9; 9:10; 11:30–31; 15:14-15; 17:16; 21:8–9; 24:10-16; 25:13–18; 28:44-48; 29:9–20; 30:19–20; 31:1–10, 12–13; 32:17–29; 33:12–24 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QJudge rechters 1Q6 Richteren 6:20–22; 8:1(?); 9:2-6, 28-31, 40-43, 48-49 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QSam Samuel 1Q7 2 Samuël 18:17–18; 2 Samuël 20:6-10; 21:16–18; 23:9-12 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QIsa b Jesaja Delen van 1QIsa b als 1Q8 Jesaja 7 :22-25; 8:1 ; 10 :17-19; 12:3-6; 13:1–8, 16–19; 15:3–9; 16:1–2, 7–11; 19:7–17, 20–25; 20:1; 22:11–18, 24–25; 23:1–4; 24:18–23; 25:1–8; 26:1–5; 28:15–20; 29:1–8; 30:10–14, 21–26; 35:4-5; 37:8-12; 38:12–22; 39:1–8; 40:2–3; 41:3-23; 43:1–13, 23–27; 44:21–28; 45:1–13; 46:3-13; 47:1–14; 48:17–22; 49:1–15; 50:7-11; 51:1–10; 52:7-15; 53:1–12; 54:1–6; 55:2-13; 56:1–12; 57:1–4, 17–21; 58:1–14; 59:1–8, 20–21; 60:1–22; 61:1–2; 62:2–12; 63:1-19; 64:1, 6–8; 65:17-25; 66:1–24 Hebreeuws Herodianus
1QEzek Ezechiël Delen van 1QIsa b als 1Q9 Ezechiël 4 :16–17; 5: 1 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QP's a Psalmen 1Q10 Psalm 86 :5–8; 92 :12-14; 94:16 ; 95 : 11- 96 : 2; 119 :31-34, 43-48, 77-79 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QP's b 1Q11 Psalm 126 :6; 127 :1–5; 128 :3 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QPs c 1Q12 Psalm 44 :3-5, 7, 9, 23-25 Hebreeuws Herodianus
1QPhyl fylactery 1Q13 Deuteronomium 5:23–27; 11:8-11 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins 58 fragmenten uit een Phylactery
1QpMic Pesher op Micah 1Q14 Hebreeuws Herodianus
1QpZeph Pesher op Zefanja 1Q15 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QpPs Pesher op Psalmen 1Q16 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QJub a Jubilea 1Q17 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins Jubilea
1QJub b 1Q18 Hebreeuws Hasmonese Jubilea
1QNoah Boek van Noach 1Q19 Hebreeuws Herodianus Delen van het verloren boek van Noach
1QapGen Fragmenten van de " Genesis Apocryphon " 1Q20 Aramees Herodianus
1QTLevi / 1QALD Testament van Levi 1Q21 Aramees Hasmonese Aramees Levi-document
1QDM "Dibrê Moshe" of "Woorden van Mozes" 1Q22 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QEnGiants een Boek der reuzen 1Q23 Aramees Hasmonese Enoch
1QEnGiants b Boek der reuzen 1Q24 Aramees Hellenistisch-Romeins Enoch
1Q Apocr.Profetie "Apocriefe profetie" 1Q25 Hebreeuws Herodianus
1Q-instructie: "Instructie" 1Q26 Hebreeuws Hasmonese
1QMyst " Het boek der mysteries " 1Q27 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QS of 1QS a " Regel van de congregatie " 1Q28 (1Q28a) Hebreeuws Hasmonese Fragment uit " Community Rule "
1QS b " Regel van de zegen " of " Regel van de zegeningen " 1Q28b Hebreeuws Hasmonese
1QapocrMoses B Apocriefe van Mozes 1Q29 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins "Liturgie van de drie tongen van vuur"
1Q Liturgische tekst (?) A "Liturgische Tekst 1" 1Q30 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1Q Liturgische tekst (?) B "Liturgische Tekst 2" 1Q31 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QNJ(?) "Nieuw Jeruzalem" 1Q32 Aramees Herodianus vgl. 11Q18
1QM Fragment van de 1QM of " Oorlogsrol " of "Milhamah" 1Q33 Deuteronomium 20:2–5; Numeri 10:9, 24:17-19; Jesaja 31 :8 Hebreeuws 30-1 vGT

vroege Herodianus

1QPrFetes / 1QLitPr "Liturgische gebeden" of "Festivalgebeden" 1Q34 Hebreeuws Herodianus
1QH b " Hodayot " of " Thanksgiving Hymns " 1Q35 Hebreeuws Herodianus
1Q Hymns "Gezangen" 1Q36 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1Q Hymnische compositie (?) "Hymnische compositie" 1Q37 Hebreeuws Herodianus
1Q Hymnische compositie (?) "Hymnische compositie" 1Q38 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1Q Hymnische compositie (?) "Hymnische compositie" 1Q39 Hebreeuws Herodianus
1Q Hymnische compositie (?) "Hymnische compositie" 1Q40 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1Q41-70 1Q41-70 Hebreeuws Niet-geclassificeerde fragmenten
1QDan a Daniël 1Q71 Daniël 1 :10–17; 2 :2-6 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
1QDan b 1Q72 Daniël 3 :22–30 Aramees Hellenistisch-Romeins

Fragment- of scroll-ID Fragment- of scrollnaam Alternatieve ID Engelse Bijbelvereniging Taal Datum/Script Beschrijving Verwijzing

Qumran-grot 2

2QGen Genesis 2Q1 Genesis 19:27–28; 36:6, 35–37 Hebreeuws Herodianus
2QExod a Exodus 2Q2 Exodus 1:11-14; 7:1–4; 9:27-29; 11:3–7; 12:32-41; 21:18-20(?); 26:11-13; 30:21(?), 23–25; 32:32-34
2QExod b 2Q3 Exodus 4:31; 12:26–27(?); 18:21–22; 21:37–22:2, 15–19; 27:17-19; 31:16–17; 19:9; 34:10
2QExod c 2Q4 Exodus 5:3-5 Hellenistisch-Romeins
2QpaleoLev Leviticus 2Q5 Leviticus 11:22-29 Hasmonees; Paleo-Hebreeuws schrift
2QNum a Cijfers 2Q6 Numeri 3:38–41, 51– 4:3 Hebreeuws Herodianus
2QNum b 2Q7 Numeri 33:47-53
2QNum c 2Q8 Nummers 7:88
2QNum d? 2Q9 Numeri 18:8-9 Hellenistisch-Romeins Dit fragment kan behoren tot 2Q7; mogelijk = Leviticus 23:1-3
2QDeut a Deuteronomium 2Q10 Deuteronomium 1:7-9 Hebreeuws 50-25 BCE

Laat Hasmonees of Vroeg Herodisch

2QDeut b 2Q11 Deuteronomium 17:12-15 Hebreeuws 30 BCE – 68 CE

Herodianus

2QDeut c 2Q12 Deuteronomium 10:8-12 Hebreeuws 1-68 CE

Late Herodianus

2QJer Jeremia 2Q13 Jeremia 42:7–11, 14; 43:8-11; 44:1–3, 12–14; 46:27–47:7; 48:7, 25–39, 43–45; 49:10 Hebreeuws Herodianus Twijfelachtig geïdentificeerde fragmenten: 13:22; 32:24-25; 48:2–4, 41–42
2QP's Psalmen 2Q14 Psalm 103 :2-11; 104:6-11
2QJob Functie 2Q15 Job 33:28–30
2QRuth een Ruth 2Q16 Ruth 2 :13–23; 3 :1–8; 4 :3–4 Hebreeuws Herodianus
2QRuth b 2Q17 Ruth 3 :13-18 Hasmonese
2QSir " Wijsheid van Sirach " of " Ecclesiasticus " 2Q18 Sir 6:14-15 (of 1:19-20); 6:20–31 Hebreeuws Herodianus Ben Sira
2QJub a Boek van Jubilea 2Q19 Genesis 25:7-9 Hebreeuws Herodianus 23 jul:7-8
2QJub b Boek van Jubilea 2Q20 Exodus 1:7; Genesis 50:26, 22 (andere volgorde) Jub 46:1–3
2QapMoses /2QapocrMoses(?) " Apocriefe van Mozes " 2Q21 Hebreeuws Herodianus Apocriefe geschriften over Mozes
2QapDavid /2QapocrDavid " Apocriefe van David " 2Q22 Hebreeuws Herodianus Apocriefe geschriften over David
2QapProph /2Qapocr.Prophecy "Apocriefe profetie" 2Q23 Hebreeuws Herodianus Apocriefe profetische tekst in zes kleine fragmenten.
2QNJ "Nieuw Jeruzalem" 2Q24 Aramees Herodianus Beschrijving van het nieuwe Jeruzalem. vgl. 1Q32 ar, 11Q18 ar
2Q Juridische tekst "Juridische tekst" 2Q25 Hebreeuws Herodianus Een juridische tekst
2QEnGiants " Boek van reuzen " van " Enoch " 2Q26 Aramees Herodianus Nu bekend als onderdeel van het "Book of Giants". vgl. 6Q8
2Q27

2Q28 2Q29

2Q30 2Q31

2Q32 2Q33

2Q27

2Q28 2Q29

2Q30 2Q31

2Q32 2Q33

Niet-geïdentificeerde teksten
2QX1 2QX1 Puin in een doos

Fragment- of scroll-ID Fragment- of scrollnaam Alternatieve ID Engelse Bijbelvereniging Taal Datum/Script Beschrijving Verwijzing

Qumran-grot 3

3QEzek Ezechiël 3Q1 Ezechiël 16 :31-33 Hebreeuws Herodianus
3QP's Psalmen 3Q2 Psalm 2 :6–7 Hebreeuws
3QLam Klaagliederen 3Q3 Klaagliederen 1 :10–12; 3:53–62 Hebreeuws
3QpIsa Pesher op Jesaja 3Q4 Jesaja 1:1 Hebreeuws Herodianus
3QJub Jubilea 3Q5 Hebreeuws Herodianus Jubeljaren 23:6–7, 12–13, 23
3QHymne Niet-geïdentificeerde hymne 3Q6 Hebreeuws Herodianus Hymne van lof
3QTJud(?) Testament van Juda (?) 3Q7 Hebreeuws Herodianus vgl. 4Q484, 4Q538
3Q-tekst met vermelding van engel van vrede 3Q8 Hebreeuws Herodianus Tekst over een Engel van Vrede
3QSektarische tekst 3Q9 Hebreeuws Herodianus Mogelijk niet-geïdentificeerde sektarische tekst
3QUnc niet geïdentificeerd 3Q10

3Q11

Hebreeuws Hellenistisch-Romeins Niet-geclassificeerde fragmenten
3QUncA-B Niet-geclassificeerde fragmenten 3Q12

3Q13

Aramees Hellenistisch-Romeins Niet-geclassificeerde fragmenten
3QUncC niet geïdentificeerd 3Q14 Hebreeuws? Hellenistisch-Romeins 21 niet-geclassificeerde fragmenten
3QCopScr De koperen rol 3Q15 Hebreeuws Romeins Koperen plaquette met vermelding van begraven schatten

De Damascus Document Scroll, 4Q271D f , gevonden in Grot 4
4Q7, een fragment van het boek Genesis gevonden in Grot 4

Grot 4 werd ontdekt in augustus 1952 en werd op 22-29 september 1952 opgegraven door Gerald Lankester Harding , Roland de Vaux en Józef Milik . Grot 4 is eigenlijk twee met de hand uitgehouwen grotten (4a en 4b), maar aangezien de fragmenten gemengd zijn, worden ze aangeduid als 4Q. Grot 4 is de beroemdste van de Qumran-grotten, zowel vanwege de zichtbaarheid vanaf het Qumran-plateau als vanwege de productiviteit. Het is zichtbaar vanaf het plateau ten zuiden van de Qumran-nederzetting. Het is verreweg de meest productieve van alle Qumran-grotten en produceert negentig procent van de Dode Zeerollen en rolfragmenten (ongeveer 15.000 fragmenten van 500 verschillende teksten), waaronder 9-10 exemplaren van Jubilea, samen met 21 tefillin en 7 mezuzot .

Grot 5 werd in 1952 naast Grot 6 ontdekt, kort na de ontdekking van Grot 4. Grot 5 produceerde ongeveer 25 manuscripten.

Fragment- of scroll-ID Fragment- of scrollnaam Alternatieve ID Engelse Bijbelvereniging Taal Datum/Script Beschrijving Verwijzing

Qumran-grot 5

5QDeut Deuteronomium 5Q1 Deuteronomium 7:15–24; 8:5–9:2 Hebreeuws Vroeg Hellenistisch
5QKgs koningen 5Q2 1 Koningen 1 :1,16–17,27–37 Hebreeuws Hasmonese
5QIsa Jesaja 5Q3 Jesaja 40 :16,18-19 Hebreeuws Herodianus
5QAmos Amos 5Q4 Amos 1 :2–5 Hebreeuws
5QP's Psalmen 5Q5 Psalm 119 :99–101,104,113–20,138–42 Hebreeuws Herodianus
5QLam a Klaagliederen 5Q6 Klaagliederen 4 :5–8,11–16,19–22; 5 :1–13,16–17 Hebreeuws Herodianus
5QLam b 5Q7 Klaagliederen 4 :17-20 Hebreeuws Herodianus
5QPhyl fylactery 5Q8 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins Phylactery in zijn ongeopende doos
5QapocrJosh of 5QToponyms toponiemen 5Q9 Hebreeuws Herodianus Zeven fragmenten met plaatsnamen
5QapocrMal Apocriefe van Maleachi 5Q10 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins Apocriefe van Maleachi
5QS Regel van gemeenschap (Serek ha-Yahad) 5Q11 Hebreeuws Herodianus
5QD Damascus-document 5Q12 Hebreeuws Herodianus Damascus-document
5QRule of 5QRégle Regel van de gemeenschap 5Q13 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins Fragmenten gerelateerd aan 1QS
5QVloeken vloeken 5Q14 Hebreeuws Herodianus Liturgische composities met vloeken
5QNJ Nieuwe Jeruzalem-rol 5Q15 Aramees Hellenistisch-Romeins Beschrijving van het nieuwe Jeruzalem
5QUnid niet geïdentificeerd 5Q16-5Q24 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins Niet-geïdentificeerde fragmenten
5QUnc Niet geclassificeerd 5Q25 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins Niet-geclassificeerde fragmenten

Grot 6 werd in 1952 samen met Grot 5 ontdekt, kort na de ontdekking van Grot 4. Grot 6 bevatte fragmenten van ongeveer 31 manuscripten.

Lijst van groepen fragmenten verzameld uit Wadi Qumran Cave 6:

Fragment- of scroll-ID Fragment- of scrollnaam Alternatieve ID Engelse Bijbelvereniging Taal Datum/Script Beschrijving Verwijzing

Qumran-grot 6

6QpaleoGen Genesis 6Q1 Genesis 6:13-21 Hebreeuws Vroeg Hellenistisch; Paleo-Hebreeuws schrift
6QpaleoLev Leviticus 6Q2 Leviticus 8:12-13 Hebreeuws Vroeg Hellenistisch; Paleo-Hebreeuws schrift
pap6QDeut of 6QpapDeut(?) Deuteronomium 6Q3 Deuteronomium 26:19 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins Een paar brieven van Deuteronomium 26:19 op papyrus
6QpapKgs koningen 6Q4 [1 Koningen 3]]:12–14; 12 :28-31; 22:28-31; 2 Koningen 5:26; 6:32; 7:8–10,20; 8:1–5; 9:1–2; 10:19–21 Hebreeuws Hasmonese Bestaat uit 94 fragmenten.
pap6QPs of 6QpapPs(?) Psalmen 6Q5 Psalm 78 :36–37 Hebreeuws Herodianus
6QCant Lied der Liedjes 6Q6 Hooglied 1 :1–7 Hebreeuws Herodianus
6QpDan Daniël 6Q7 Daniël 8 :20–21; 10:8–16; 11:33-36,38; 8:16–17 Hebreeuws Herodianus 13 papyrusfragmenten.
6QpapGiants of pap6QEnGiants Boek der reuzen uit Enoch 6Q8 Aramees Herodianus Een deel van het "Boek der reuzen"
6Qpap apocrSam-Kgs of pap6QapocrSam/Kgs Apocriefe over Samuel - Kings 6Q9 Hebreeuws Hasmonese Samuel-Kings apocrief. Op papyrus geschreven.
6QpapaProph of pap6QProph Niet-geïdentificeerd profetisch fragment 6Q10 Hebreeuws Hasmonese Profetische tekst. Geschreven in papyrus
6QAllegorie Allegorie van de wijnstok 6Q11 Hebreeuws Herodianus Fragment met een allegorie die een wijnstok vermeldt
6QapProph Een apocriefe profetie 6Q12 Herodianus
6QPriesterProfe Priesterlijke profetie 6Q13 Herodianus Een priesterlijke profetie
6Q Apocalyps Apocalyptische tekst 6Q14 Aramees Herodianus Twee fragmenten met apocalyptische tekst
6QD Damascus-document 6Q15 Hebreeuws Herodianus Damascus-document 4:19–21; 5:13-14,18-21; 6:1–2,20–21; 7:1
6QpBened of pap6QBen papBenedictie 6Q16 Herodianus Zegeningen gerelateerd 1QSb. op papyrus
6QCalDoc Kalenderdocument 6Q17 Herodianus kalender fragment
pap6QHymn Hymne 6Q18 Herodianus Fragment van een hymne, gerelateerd aan 1QM
6Q Tekst gerelateerd aan Genesis Genesis 6Q19 Mogelijk uit Genesis Aramees Herodianus Gerelateerd aan Genesis 10:6,20
6QDeut(?) Deuteronomium 6Q20 Mogelijk uit Deuteronomium Hebreeuws Hellenistisch-Romeins Gerelateerd aan Deuteronomium 11:10
6QfrgProph of 6Q Profetische tekst Mogelijk profetische tekst 6Q21 Hebreeuws Herodianus Profetisch fragment met 5 woorden.
pap6QUnidA Niet-geclassificeerde fragmenten 6Q22 Hebreeuws Herodianus
pap6QUnidA ar Niet-geclassificeerde fragmenten 6Q23 Aramees Herodianus Gerelateerd aan "Woorden van het boek Michaël"
6QUnidB Niet-geclassificeerde fragmenten 6Q24 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
6QUnidB Niet-geclassificeerde fragmenten 6Q25 Aramees Herodianus
6QUnidB of 6QpapAccount of Contract Rekeningen of contracten 6Q26 Aramees Hellenistisch-Romeins
6QUnidB Niet-geclassificeerde fragmenten 6Q27–6Q28 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
6QpapProv Spreuken 6Q30 Spreuken 11:4b–7a,10b Hebreeuws Romeins Enkel fragment van zes regels
6QUnidB Niet-geclassificeerde fragmenten 6Q31 Aramees Herodianus

Dode Zee-rollen fragmenten 7Q4, 7q5 en 7Q8 van Cave 7 in Qumran, geschreven op papyrus.

Grot 7 leverde minder dan 20 fragmenten van Griekse documenten op, waaronder 7Q2 (de " Brief van Jeremia " = Baruch 6), 7Q5 (waarover in latere decennia veel gespeculeerd werd), en een Griekse kopie van een boekrol van Henoch. Cave 7 produceerde ook verschillende ingeschreven potscherven en potten.

Lijsten van groepen fragmenten verzameld uit Wadi Qumran Cave 7:

Fragment- of scroll-ID Fragment- of scrollnaam Alternatieve ID Engelse Bijbelvereniging Taal Datum/Script Beschrijving Verwijzing

Qumran-grot 7

7QpLXXExod Exodus 7Q1 Exodus 28:4-7 Grieks Hasmonese Grieks fragment van Exodus
7QpapEpJer Brief van Jeremia 7Q2 Brief van Jeremia verzen 43-44 Grieks Hasmonese Brief van Jeremia. Op papyrus.
7Q3 niet geïdentificeerd 7Q3 Grieks Herodianus Onbekende bijbeltekst
7Q4 niet geïdentificeerd 7Q4 Grieks Hasmonese Onbekende bijbeltekst
7Q5 niet geïdentificeerd 7Q5 Grieks Herodianus Onbekende bijbeltekst. Sommigen geloven dat het Marcus 6:52-53 is
7Q6-18 niet geïdentificeerd 7Q6-18 Grieks Hellenistisch-Romeins; Herodianus Zeer kleine niet-geïdentificeerde fragmenten geschreven op papyrus
7Q papAfdruk niet geïdentificeerd 7Q19 Grieks Herodianus Niet-geïdentificeerde papyrusafdruk. Zeer kleine fragmenten geschreven op papyrus

Grot 8 was, samen met grotten 7 en 9, een van de weinige grotten die toegankelijk zijn via de nederzetting in Qumran. Grot 8, uitgehouwen in het zuidelijke uiteinde van het Qumran-plateau, werd in 1957 door archeologen opgegraven.

Grot 8 produceerde vijf fragmenten: Genesis (8QGen), Psalmen (8QPs), een tefillin- fragment (8QPhyl), een mezoeza (8QMez) en een hymne (8QHymn). Cave 8 produceerde ook verschillende tefillin-koffers, een doos met leren voorwerpen, tonnen lampen, potten en de zool van een leren schoen.

Lijst van groepen fragmenten verzameld uit Wadi Qumran Cave 8:

Fragment- of scroll-ID Fragment- of scrollnaam Alternatieve ID Engelse Bijbelvereniging Taal Datum/Script Beschrijving Verwijzing

Qumran-grot 8

8QGen Genesis 8Q1 Genesis 17:12–13, 15, 18–19; 18:20–22, 24–25 Hebreeuws Herodianus
8QP's Psalmen 8Q2 Psalm 17 :5–9, 14; 18 :5-12 Hebreeuws Herodianus
8QPhyl fylacteriën 8Q3 Exodus 13:1–16; 12:43-51; 20:11

Deuteronomium 6:4-5; 6:1-3; 10:20–22; 10:12-19; 5:1-14; 10:13; 11:2–3; 10:21–22; 11:1; 11:6-12

Hebreeuws 1-100 CE

Herodianus

Fragmenten uit een "Fylacterie"
8QMez Mezoeza 8Q4 Deuteronomium 10:1–11:21 Hebreeuws 30 BCE-68 CE

Herodianus

8QHymne niet-geïdentificeerde hymne 8Q5 Hebreeuws Herodianus Niet-bijbelse compositie.

Grot 9, samen met grotten 7 en 8, was een van de weinige grotten die toegankelijk zijn via de nederzetting in Qumran. Grot 9 is uitgehouwen in het zuidelijke uiteinde van het Qumran-plateau en werd in 1957 door archeologen opgegraven. Er was slechts één fragment gevonden in grot 9.

Fragment- of scroll-ID Fragment- of scrollnaam Alternatieve ID Engelse Bijbelvereniging Taal Datum/Script Beschrijving Verwijzing

Qumran-grot 9

9Qpa niet geïdentificeerd 9Q1 Hebreeuws Romeins Op papyrus geschreven.

In Grot 10 vonden archeologen twee ostraca met een tekst erop, samen met een onbekend symbool op een grijze stenen plaat.

Fragment- of scroll-ID Fragment- of scrollnaam Alternatieve ID Engelse Bijbelvereniging Taal Datum/Script Beschrijving Verwijzing

Qumran-grot 10

10QOstracon Ostracon 10Q1 Hebreeuws Twee letters geschreven op een stuk aardewerk.

Een weergave van een deel van de Tempelrol die werd gevonden in Qumran-grot 11.

Grot 11 werd in 1956 ontdekt en leverde 21 teksten op, waarvan sommige behoorlijk lang waren. De Tempelrol, zo genoemd omdat meer dan de helft betrekking heeft op de bouw van de Tempel van Jeruzalem , werd gevonden in Grot 11 en is verreweg de langste boekrol. Het is nu 26,7 voet (8,15 m) lang. De oorspronkelijke lengte kan meer dan 28 voet (8,75 m) zijn geweest. De Tempelrol werd door Yigael Yadin beschouwd als "De Thora volgens de Essenen". Aan de andere kant was Hartmut Stegemann, een tijdgenoot en vriend van Yadin, van mening dat de rol niet als zodanig moest worden beschouwd, maar een document was zonder uitzonderlijke betekenis. Stegemann merkt op dat het niet wordt genoemd of geciteerd in enige bekende Essene geschriften.

Ook in Grot 11 werd een eschatologisch fragment gevonden over de bijbelse figuur Melchizedek ( 11Q13 ). Grot 11 produceerde ook een kopie van Jubeljaren en een proto-masoterische tekst van de Torah-rol (slechts een fragment van het boek Leviticus dat bewaard is gebleven), bekend als de Paleo-Hebreeuwse Leviticus-rol .

Volgens voormalig hoofdredacteur van het redactieteam van de Dode Zeerollen, John Strugnell , zijn er minstens vier rollen in privébezit uit Grot 11, die nog niet beschikbaar zijn gesteld voor wetenschappers. Onder hen is een compleet Aramees manuscript van het Boek van Henoch.

Lijst van groepen fragmenten verzameld uit Wadi Qumran Cave 11:

Fragment- of scroll-ID Fragment- of scrollnaam Alternatieve ID Engelse Bijbelvereniging Taal Datum/Script Beschrijving Verwijzing

Qumran-grot 11

11QpaleoLev a Paleo-Leviticus a 11Q1 Leviticus 4:24–26; 10:4-7; 11:27-32; 13:3–9; 13:39-43; 14:16–21; 14:52–15:5; 16:2–4; 16:34–17:5; 18:27-19:4; 20:1–6; 21:6-11; 22:21–27; 23:22-29; 24:9-14; 25:28-36; 26:17–26; 27:11-19 Hebreeuws Herodiaans/ paleo-Hebreeuws schrift
11QLev b Leviticus b 11Q2 Leviticus Hebreeuws Herodisch/paleo-Hebreeuws schrift
11QDeut Deuteronomium 11Q3 Deuteronomium 1:4–5; 2:28–30 Hebreeuws 50 CE

Late Herodianus

11QEzek Ezechiël 11Q4 Ezechiël Hebreeuws Herodianus
11QP's De grote Psalmenrol 11Q5 Psalmen Hebreeuws Herodianus Een unieke Psalmenrol met slechts ongeveer een kwart van de masoretische psalmen (in atypische volgorde), drie Syrische psalmen, één van Ben Sira, en de enige bekende exemplaren van nog drie unieke psalmen: Pleidooi om verlossing, Apostrof tot Zion en Hymne aan de Schepper - die allemaal niet worden bevestigd door andere bronnen, evenals de korte tekst van David's composities.
11QP's a Psalmen 11Q5 Hebreeuws Herodianus
11QP's b 11Q6 Psalm 77 :18–21; 78 :1; 109 :3–4; 118:1; 118 :15–16; 119 :163-165; 133 :1–3; 141 :10; 144 :1–2 Hebreeuws Herodianus
11QP's c 11Q7 Psalm 2 :1–8; 9 :3-7; 12 :5–9; 13 :1–6; 14 :1–6; 17 :9-15; 18 :1–12; 19 :4-8; 25 :2–7 Hebreeuws Herodianus
11QP's d 11Q8 Psalm 6 :2–4; 9 :3-6; 18 :26-29; 18:39-42; 36:13 ; 37 :1–4; 39 :13-14; 40 :1; 43 :1–3; 45 :6-8; 59 :5-8; 68 :1–5; 68:14–18; 78 :5-12; 81 :4-9; 86 :11-14; 115 :16–18; 116 : 1 Hebreeuws Herodianus
11QP's e 11Q9 Psalm 50 :3-7 Hebreeuws Herodianus
11QtgJob Targum- baan 11Q10 Functie Aramees Herodianus Een unieke Aramese vertaling van het boek Job; stelt Job iets gunstiger voor.
11QapocrPs Apocriefe Psalmen 11Q11 Psalm 91 Hebreeuws Herodianus Apocriefe parafrase van Psalm 91
11QJub Jubilea 11Q12 Hebreeuws Herodianus Ethiopische tekst van Jubilea 4:6-11; 4:13-14; 4:16–17; 4:29–31; 5:1–2; 12:15–17; 12:28–29
11QMelch Melchizedek 11Q13 Bevat Pesher/commentaar op Leviticus 25:13; Deuteronomium 15:2; Psalm 7 :8–9; 82 :2; Jesaja 52 :7; Daniël 9:25; Leviticus 25:9 Hebreeuws 50-25 BCE of 75-50 BCE

Laat Hasmonees of Vroeg Herodisch

Beschrijft een tienjarig jubileum en portretteert Melchizedek als een messiaans middel van redding, met behulp van soortgelijke taal als die gebruikt voor Jezus in Hebreeën , zoals "Hemelse Prins Melchizedek"
11Q Sefer ha-Milhamah Sefer ha-Milhamah ("Het boek van de oorlog") 11Q14 Hebreeuws Herodianus Een verslag van de laatste eschatologische strijd van de Israëlieten en de Kittim (Romeinen), inclusief een Messiaanse figuur genaamd de 'Prins van de Congregatie'.
11QHymns a hymnen 11Q15 Hebreeuws Herodianus
11QHymns b 11Q16 Hebreeuws Herodianus
11QShirShabb Liederen van het sabbatoffer 11Q17 Hebreeuws Herodianus Verzameling van 13 hymnen die een hemelse tempeldienst beschrijven.
11QNJ Nieuw Jeruzalem 11Q18 Aramees Herodianus Lijkt een apocalyptisch visioen te zijn, inclusief enkele architectonische details van een zeer grote stad (vgl. Ezechiël en Openbaring)
11QT a Tempelrol 11Q19 Hebreeuws Herodianus Herformuleert de Pentateuch-wetten in de geest van Deuteronomium, tracht bijbelse juridische conflicten op te lossen en rituele wetten uit te breiden.
11QT b Tempelrol 11Q20 Hebreeuws Herodianus
11QT c 11Q21 Hebreeuws Herodianus
11Q niet geïdentificeerd niet geïdentificeerd 11Q22 Hebreeuws Hasmonese Niet-geïdentificeerde fragmenten.
11Q23 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
11Q24 Aramees Hasmonese
11Q25 Hebreeuws Herodianus
11Q26 Hebreeuws Herodianus
11Q27 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
11Q28 Hebreeuws Hellenistisch-Romeins
11Q29 Serekh ha-Yahad gerelateerd
11Q niet geïdentificeerd niet geïdentificeerd 11Q30 Hebreeuws Herodianus Niet-geïdentificeerde fragmenten.
11Q niet geïdentificeerd niet geïdentificeerd 11Q31 niet-geïdentificeerd fragment
11Q9999 niet geïdentificeerd Hellenistisch-Romeins

Grot 12

Grot 12 werd in februari 2017 ontdekt op kliffen ten westen van Qumran, nabij de noordwestelijke oever van de Dode Zee. Archeologisch onderzoek vond houwelen en lege, gebroken boekrollen, wat erop wijst dat de grot in de jaren vijftig was ontdekt en geplunderd. Een van de gezamenlijke projectonderzoekers van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en Liberty University of Virginia, Dr. Oren Gutfeld, verklaarde: "Hoewel aan het eind van de dag geen boekrol werd gevonden, en in plaats daarvan vonden we 'slechts' een opgerold stuk perkament in een kan die werd verwerkt om te schrijven, geven de bevindingen zonder enige twijfel aan dat de grot gestolen rollen bevatte."

Fragmenten met onbekende herkomst

Sommige fragmenten van rollen hebben geen significante archeologische herkomst, noch gegevens die onthullen in welk aangewezen Qumran-grotgebied ze zijn gevonden. Aangenomen wordt dat ze afkomstig zijn uit de grotten van Wadi Qumran, maar het is even waarschijnlijk dat ze afkomstig zijn van andere archeologische vindplaatsen in het gebied van de Judea-woestijn. Deze fragmenten zijn daarom ingedeeld in de tijdelijke "X"-reeks.

Fragment/Scroll # Fragment-/scrollnaam KJV Bijbel Vereniging Beschrijving
XQ1-3 "Tefillin van Qumran" Deuteronomium 5:1 – 6:3; 10:12 – 11:12. Voor het eerst gepubliceerd in 1969; fylacteriën
XQ4 "Tefillin van Qumran" fylacteriën
XQ5 a Jubeljaren 7:4-5
XQ5 b Hymne
XQ6 aanbieden Klein fragment met slechts één woord in het Aramees .
XQ7 niet-geïdentificeerd fragment Grote kans dat het onderdeel is van 4QInstruction.
XQPapEn Boek van Henoch 9:1 Een klein fragment geschreven in het Hebreeuws. = XQ8

Oorsprong

Er is veel discussie geweest over de oorsprong van de Dode Zeerollen. De dominante theorie blijft dat de rollen werden geproduceerd door de Essenen , een sekte van Joden die in het nabijgelegen Qumran woonden, maar deze theorie is door verschillende moderne geleerden in twijfel getrokken.

Qumran-Essene theorie

De opvatting onder geleerden, die tot de jaren negentig bijna universeel werd aangehouden, is de "Qumran-Essene"-hypothese die oorspronkelijk werd geponeerd door Roland Guérin de Vaux en Józef Tadeusz Milik, hoewel zowel Eliezer Sukenik als Butrus Sowmy van het klooster van San Marco onafhankelijk van elkaar rollen met de Essenen goed in verband brachten vóór opgravingen in Qumran. De Qumran-Essene-theorie stelt dat de rollen werden geschreven door de Essenen, of door een andere joodse sektarische groep, die in Khirbet Qumran woonde . Ze stelden de rollen samen en verstopten ze uiteindelijk in de nabijgelegen grotten tijdens de Joodse Opstand ergens tussen 66 en 68 GT. De plaats van Qumran werd vernietigd en de rollen zijn nooit teruggevonden. Een aantal argumenten worden gebruikt om deze theorie te ondersteunen.

Qumran-sektarische theorie

Qumran-Sektarische theorieën zijn variaties op de Qumran-Essene-theorie. Het belangrijkste uitgangspunt van de Qumran-Essene-theorie is de aarzeling om de Dode Zeerollen specifiek met de Essenen in verband te brengen. De meeste voorstanders van de Qumran-sektarische theorie begrijpen dat een groep Joden die in of nabij Qumran wonen verantwoordelijk is voor de Dode Zeerollen, maar concluderen niet noodzakelijkerwijs dat de sektariërs Essenen zijn.

Een specifieke variatie op de Qumran-sektarische theorie die recentelijk veel aan populariteit heeft gewonnen, is het werk van Lawrence H. Schiffman , die voorstelt dat de gemeenschap werd geleid door een groep Zadokite-priesters ( Sadduceeën ). Het belangrijkste document ter ondersteuning van deze opvatting is de " Miqsat Ma'ase Ha-Torah " (4QMMT), die zuiverheidswetten aanhaalt (zoals de overdracht van onzuiverheden) die identiek zijn aan die welke in rabbijnse geschriften aan de Sadduceeën worden toegeschreven. 4QMMT reproduceert ook een festivalkalender die de Sadducee- principes volgt voor de datering van bepaalde festivaldagen.

christelijke oorsprongstheorie

De Spaanse jezuïet José O'Callaghan Martínez betoogde in de jaren zestig dat één fragment (7Q5) een deel van de tekst uit het nieuwtestamentische evangelie van Marcus 6:52-53 bevat. Deze theorie werd in het jaar 2000 onder de loep genomen door paleografische analyse van het specifieke fragment. Dit stuitte echter op enige twist, en de theorie van O'Callaghan blijft een punt van grote discussie. Latere analyses in 2004 en 2018 hebben geloofwaardigheid verleend aan de oorspronkelijke bewering van O'Callaghan.

Robert Eisenman heeft de theorie naar voren gebracht dat sommige rollen de vroegchristelijke gemeenschap beschrijven. Eisenman voerde ook aan dat de loopbaan van Jacobus de Rechtvaardige en Paulus de Apostel overeenkomen met gebeurtenissen die in sommige van deze documenten zijn vastgelegd.

Jeruzalem oorsprong theorie

Sommige geleerden hebben betoogd dat de rollen het product waren van Joden die in Jeruzalem woonden, die de rollen in de grotten bij Qumran verstopten terwijl ze voor de Romeinen vluchtten tijdens de verwoesting van Jeruzalem in 70 GT. Karl Heinrich Rengstorf stelde voor het eerst voor dat de Dode Zeerollen afkomstig waren uit de bibliotheek van de Joodse Tempel in Jeruzalem . Later suggereerde Norman Golb dat de rollen het product waren van meerdere bibliotheken in Jeruzalem, en niet noodzakelijk de bibliotheek van de Tempel van Jeruzalem. Voorstanders van de oorsprongstheorie van Jeruzalem wijzen op de diversiteit van gedachten en handschriften tussen de rollen als bewijs tegen een Qumran-oorsprong van de rollen. Verschillende archeologen hebben ook een andere oorsprong van de rollen dan Qumran geaccepteerd, waaronder Yizhar Hirschfeld en meer recentelijk Yizhak Magen en Yuval Peleg, die allemaal begrijpen dat de overblijfselen van Qumran die van een Hasmonean fort zijn dat in latere perioden opnieuw werd gebruikt.

Fysieke eigenschappen

Fragmenten 1 en 2 van '7Q6' uit Grot 7 zijn op papyrus geschreven.

Koolstofdatering

Perkament van een aantal Dode Zeerollen is koolstofgedateerd . De eerste test die in 1950 werd uitgevoerd, was op een stuk linnen uit een van de grotten. Deze test gaf een indicatieve datering van 33 CE plus of min 200 jaar, waardoor vroege hypothesen met betrekking tot de rollen met de middeleeuwse periode werden geëlimineerd. Sindsdien zijn er twee grote series tests uitgevoerd op de rollen zelf. De resultaten werden samengevat door VanderKam en Flint, die zeiden dat de tests "sterke redenen geven om te denken dat de meeste Qumran-manuscripten tot de laatste twee eeuwen voor Christus en de eerste eeuw na Christus behoren."

Paleografische datering

Analyse van lettervormen, of paleografie , werd door verschillende geleerden in het veld toegepast op de teksten van de Dode Zeerollen. Major taalkundige analyse door Cross en Avigad dateert fragmenten van 225 BCE tot 50 CE. Deze data werden bepaald door de grootte, variabiliteit en stijl van de tekst te onderzoeken. Dezelfde fragmenten werden later geanalyseerd met behulp van koolstofdatering en werden gedateerd op een geschat bereik van 385 BCE tot 82 CE met een nauwkeurigheid van 68%.

Inkt en perkament

De rollen werden geanalyseerd met behulp van een cyclotron aan de Universiteit van Californië, Davis , waar werd gevonden dat alle zwarte inkt roet was . De rode inkt op de rollen bleek te zijn gemaakt met cinnaber (HgS, kwiksulfide). Er zijn slechts vier toepassingen van deze rode inkt in de hele verzameling fragmenten van de Dode Zeerollen. De zwarte inkten op de rollen zijn meestal gemaakt van koolstofroet van olijfolielampen . Honing, olie, azijn en water werden vaak aan het mengsel toegevoegd om de inkt te verdunnen tot een juiste consistentie om te schrijven. Soms werden er gallen aan de inkt toegevoegd om deze veerkrachtiger te maken. Om de inkt op de rollen aan te brengen, gebruikten de schrijvers rietpennen .

De Dode Zeerollen zijn geschreven op perkament gemaakt van bewerkte dierenhuid bekend als perkament (ongeveer 85,5-90,5% van de rollen), papyrus (geschat op 8,0-13,0% van de rollen) en bronzen platen bestaande uit ongeveer 99,0% koper en 1,0% tin (ongeveer 1,5% van de rollen). Voor die rollen die op dierenhuiden zijn geschreven, geloven geleerden van de Israeli Antiquities Authority, door gebruik te maken van DNA-testen voor assemblagedoeleinden, dat er een hiërarchie kan zijn in het religieuze belang van de teksten op basis van welk type dier werd gebruikt om de huid te maken . Boekrollen die op geiten- en kalfshuiden zijn geschreven, worden door geleerden als belangrijker van aard beschouwd, terwijl die op gazellen of steenbokken als minder religieus belangrijk van aard worden beschouwd.

Bovendien moeten proeven door de National Institute of Nuclear Physics in Sicilië , Italië , hebben gesuggereerd dat de oorsprong van perkament of select Dode Zee-rollen fragmenten uit het Qumran gebied zelf, met behulp van X-ray en Particle-geïnduceerde X-ray emissie- testen van het water dat werd gebruikt om het perkament te maken dat werd vergeleken met het water uit het gebied rond de Qumran-site.

Behoud

Twee van de aardewerken kruiken die enkele van de Dode Zeerollen bevatten, gevonden in Qumran.
Twee Dode Zeerollen potten in het Jordan Museum, Amman

De gevonden Dode-Zeerollen zijn oorspronkelijk bewaard gebleven door de droge, droge en lage luchtvochtigheid in het Qumran-gebied dat grenst aan de Dode Zee. Bovendien hebben het ontbreken van het gebruik van looimaterialen op het perkament van de Dode Zeerollen en de zeer lage luchtstroom in de Qumran-grotten ook aanzienlijk bijgedragen aan het behoud ervan. Sommige rollen werden gevonden in kleipotten in de Qumran-grotten, waardoor ze verder werden beschermd tegen bederf. De oorspronkelijke behandeling van de rollen door archeologen en geleerden was ongepast en, samen met hun opslag in een ongecontroleerde omgeving, begonnen ze een proces van snellere achteruitgang dan ze in Qumran hadden meegemaakt. Tijdens de eerste jaren aan het eind van de jaren veertig en het begin van de jaren vijftig veroorzaakte plakband dat werd gebruikt om fragmenten te verbinden en scheuren af ​​te dichten aanzienlijke schade aan de documenten. De regering van Jordanië had de urgentie erkend van het beschermen van de rollen tegen bederf en de aanwezigheid van bederf tussen de rollen. De regering had echter niet voldoende geld om alle rollen voor hun bescherming te kopen en stemde ermee in om buitenlandse instellingen de rollen te laten kopen en ze in hun museum in Jeruzalem te laten bewaren totdat ze "voldoende bestudeerd" konden worden.

Begin 1953 werden ze verplaatst naar het Palestina Archeologisch Museum (gewoonlijk het Rockefeller Museum genoemd ) in Oost-Jeruzalem en door hun transport leden ze meer achteruitgang en schade. Het museum was ondergefinancierd en had beperkte middelen om de rollen te onderzoeken, en als gevolg daarvan werden de omstandigheden van de "scrollery" en opslagruimte relatief ongecontroleerd gelaten door moderne normen. Het museum had de meeste fragmenten en scrolls tussen vensterglas laten liggen, waardoor het vocht erin bleef zitten, waardoor het vervalproces versnelde. Tijdens een deel van het conflict tijdens de oorlog van 1956 door Israël, Groot-Brittannië en Frankrijk tegen Egypte , werd de verzameling rollen van het Palestina Archeologisch Museum opgeslagen in de kluis van de Ottomaanse Bank in Amman, Jordanië. De vochtige omstandigheden van de tijdelijke opslag van de rollen in de kluis van de Ottoman Bank van 1956 tot het voorjaar van 1957 leidden tot een snellere achteruitgang van de rollen. Door de omstandigheden ontwikkelde zich meeldauw op de rollen en fragmenten, en sommige fragmenten werden gedeeltelijk vernietigd of onleesbaar gemaakt door de lijm en het papier van de manilla-enveloppen waarin ze in de kluis waren bewaard. In 1958 werd opgemerkt dat tot 5% van sommige rollen volledig was verslechterd. Veel van de teksten waren onleesbaar geworden en veel van de perkamenten waren aanzienlijk donkerder geworden.

Tot de jaren 70 gingen de rollen verder achteruit door slechte opslag, blootstelling aan verschillende lijmen en vastzitten in vochtige omgevingen. Fragmenten geschreven op perkament (in plaats van papyrus of brons) in handen van particuliere verzamelaars en geleerden ondergingen een nog erger lot dan die in de handen van het museum, waarbij grote delen van de fragmenten tegen 1966 zouden zijn verdwenen. , werd de verslechtering een grote zorg voor zowel geleerden als museumfunctionarissen. Geleerden John Allegro en Sir Francis Frank behoorden tot de eersten die sterk pleitten voor betere conserveringstechnieken. Vroege pogingen van zowel het Britse als het Israëlische museum om het plakband te verwijderen, leidden tot blootstelling van het perkament aan een reeks chemicaliën, waaronder ' British Leather Dressing ', en werden sommige ervan aanzienlijk donkerder. In de jaren zeventig en tachtig werden andere conserveringspogingen ondernomen, waaronder het verwijderen van de glasplaten en het vervangen ervan door karton en het verwijderen van druk tegen de platen die de rollen in de opslag hielden; de fragmenten en rollen bleven echter snel verslechteren gedurende deze tijd.

opslagruimte.

Negen kleine phylactery-slips werden in 2014 herontdekt door de Israel Antiquities Authority (IAA), nadat ze zes decennia ongeopend waren opgeslagen na hun opgraving in 1952. De IAA bereidt zich voor om de phylacteriën of tefillin uit te rollen zodra een veilige procedure is besloten .

Fotografie en montage

Omdat de Dode Zeerollen aanvankelijk tijdens en na het opgravingsproces door verschillende partijen werden vastgehouden, werden ze niet allemaal door dezelfde organisatie gefotografeerd.

Eerste foto's van de American Schools of Oriental Research (1948)

De eerste persoon die een deel van de collectie fotografeerde was John C. Trever (1916-2006), een bijbelgeleerde en archeoloog , die een inwoner was van de American Schools of Oriental Research. Hij fotografeerde drie van de rollen die op 21 februari 1948 in Grot 1 werden ontdekt, zowel op zwart-wit- als standaardkleurenfilm. Hoewel hij een amateurfotograaf was, overtrof de kwaliteit van zijn foto's vaak de zichtbaarheid van de rollen zelf, aangezien de inkt van de teksten in de loop der jaren snel verslechterde nadat ze uit hun linnen verpakking waren gehaald.

Infraroodfotografie en plaatmontage door het Palestina Archeologisch Museum (1952-1967)

Het grootste deel van de collectie van de Qumran-grotten werd verworven door het Palestina Archeologisch Museum. Het museum liet de rollen fotograferen door Najib Albina , een lokale Arabische fotograaf opgeleid door Lewis Larsson van de Amerikaanse kolonie in Jeruzalem. Tussen 1952 en 1967 documenteerde Albina het vijftraps proces van het sorteren en samenstellen van de rollen, gedaan door de curator en personeel van het Palestina Archeologisch Museum, met behulp van infraroodfotografie . Met behulp van een proces dat tegenwoordig bekend staat als breedbandfluorescentie-infraroodfotografie of NIR-fotografie, produceerden Najib en het team van het museum meer dan 1.750 fotografische platen van de rollen en fragmenten. De foto's zijn gemaakt met de rollen op dierenhuid, met behulp van grootformaat film, waardoor de tekst opvalt, waardoor de platen vooral handig zijn voor het samenstellen van fragmenten. Dit zijn de vroegste foto's van de collectie van het museum, die op dat moment de meest complete ter wereld was, en ze hebben de fragmenten en rollen vastgelegd voordat ze verder in de opslag vielen, dus ze worden vaak beschouwd als de best geregistreerde kopieën van de rollen.

Israel Antiquities Authority en NASA digitale infrarood beeldvorming (1993-2012)

Een voorheen onleesbaar fragment van de Dode Zeerollen gefotografeerd door het Jet Propulsion Laboratory met behulp van digitale infraroodtechnologie. Vertaald in het Engels staat er: "Hij schreef de woorden van Noach."

Vanaf 1993 gebruikte de National Aeronautics and Space Administration van de Verenigde Staten digitale infraroodbeeldtechnologie om foto's te maken van fragmenten uit de Dode Zeerollen. In samenwerking met het Ancient Biblical Manuscript Center en West Semitic Research, heeft NASA's Jet Propulsion Laboratory met succes gewerkt aan de uitbreiding van het gebruik van infraroodfotografie die voorheen werd gebruikt om oude manuscripten te evalueren door het bereik van spectra waarmee afbeeldingen worden gefotografeerd uit te breiden. NASA gebruikte deze multispectrale beeldvormingstechniek , aangepast aan de teledetectie en planetaire sondes, om voorheen onleesbare tekst op fragmenten van de Dode Zeerollen te onthullen. Het proces maakt gebruik van een afstembaar vloeibaar-kristalfilter om de scrolls bij specifieke golflengten van licht te fotograferen en als resultaat wordt de beeldvervorming aanzienlijk verminderd. Deze methode werd gebruikt met geselecteerde fragmenten van de Dode Zeerollen om tekst en details te onthullen die camera's die foto's maken met een groter lichtspectrum niet konden onthullen. De camera en de digitale beeldverwerking zijn speciaal ontwikkeld voor het fotograferen van onleesbare oude teksten.

Op 18 december 2012 werd de eerste output van dit project samen met Google gelanceerd op de speciale site Deadseascrolls.org.il. De site bevat zowel digitaliseringen van oude afbeeldingen die in de jaren vijftig zijn gemaakt als ongeveer 1000 nieuwe afbeeldingen die met de nieuwe NASA-technologie zijn gemaakt.

Israel Antiquities Authority en DNA-rolassemblage (2006-2020)

aangetoond dat oud DNA dat uit de oude rollen is gehaald, kan worden gebruikt om verschillende rolfragmenten te sorteren, niet alleen op basis van de diersoort, maar ook op basis van variaties in het nucleaire genoom. van individuele fragmenten. Deze inspanning stelde de onderzoekers in staat om verschillende fragmenten aan elkaar te koppelen op basis van hun genetica en afzonderlijke fragmenten die in het verleden verkeerd verbonden waren.

Israel Museum of Jerusalem en Google-digitaliseringsproject (2011-2016)

In samenwerking met Google werkt het Museum van Jeruzalem aan het fotograferen van de Dode Zeerollen en deze digitaal beschikbaar te stellen aan het publiek, hoewel de afbeeldingen niet in het publieke domein worden geplaatst. De hoofdfotograaf van het project, Ardon Bar-Hama , en zijn team gebruiken de Alpa 12 MAX-camera vergezeld van een Leaf Aptus-II-achterwand om digitale beelden met ultrahoge resolutie van de rollen en fragmenten te produceren. Met foto's gemaakt met 1.200 megapixels , zijn de resultaten digitale afbeeldingen die kunnen worden gebruikt om details te onderscheiden die onzichtbaar zijn voor het blote oog. Om schade aan de scrolls en fragmenten tot een minimum te beperken, gebruiken fotografen een belichtingstijd van 1/4000ste van een seconde en UV-beschermde flitsbuizen. Het digitale fotografieproject zou in 2011 naar schatting ongeveer 3,5 miljoen dollar kosten.

wetenschappelijk examen

Eleazar Sukenik onderzoekt een van de Dode Zeerollen in 1951.

Nadat de meeste rollen en fragmenten in 1953 naar het Palestina Archeologisch Museum waren verplaatst, begonnen geleerden ze te verzamelen en te loggen voor vertaling en studie in een kamer die bekend werd als de 'rol'.

De tekst van de Dode Zeerollen is geschreven in vier verschillende talen: Hebreeuws , Aramees , Grieks en Nabatees .

Taal Script Percentage documenten Eeuwen van bekend gebruik
Hebreeuws Assyrisch blokscript Geschatte 76,0-79,0% 3e eeuw BCE tot heden
Hebreeuws Cryptische scripts "A", "B" en "C" Geschatte 0,9-1,0% Onbekend
Bijbels Hebreeuws Paleo-Hebreeuws schrift Geschat 1,0-1,5% 10e eeuw BCE tot de 2e eeuw CE
Bijbels Hebreeuws Paleo-Hebreeuws schrift
Aramees Aramees vierkant schrift Geschatte 16,0-17,0% 8e eeuw BCE tot heden
Grieks Grieks unciale schrift geschatte 3,0% 3e eeuw BCE tot 8e eeuw CE
Nabateeërs Nabatees schrift geschatte 0,2% 2e eeuw BCE tot de 4e eeuw CE

Publicatie

Fysieke publicatie en controverse

Geleerden die fragmenten uit de Dode Zeerollen in elkaar zetten in het Rockefeller Museum (voorheen het Palestina Archeologisch Museum).

Sommige fragmenten en rollen werden vroeg gepubliceerd. De meeste van de langere, completere rollen werden kort na hun ontdekking gepubliceerd. Alle geschriften in Grot 1 zijn tussen 1950 en 1956 in druk verschenen; die van acht andere grotten werden in 1963 vrijgelaten; en in 1965 werd de Psalmenrol uit Grot 11 gepubliceerd. Hun vertalingen in het Engels volgden spoedig.

Controverse

De publicatie van de rollen heeft vele decennia geduurd en vertragingen zijn een bron van academische controverse geweest. De rollen werden gecontroleerd door een kleine groep geleerden onder leiding van John Strugnell, terwijl een meerderheid van de geleerden geen toegang had tot de rollen en zelfs niet tot foto's van de tekst. Geleerden als Norman Golb, uitgevers en schrijvers als Hershel Shanks en vele anderen pleitten decennialang voor het publiceren van de teksten, zodat ze beschikbaar komen voor onderzoekers. Deze controverse eindigde pas in 1991, toen de Biblical Archaeology Society de "Facsimile-editie van de Dode Zeerollen" kon publiceren, na tussenkomst van de Israëlische regering en de Israëlische Antiquities Authority (IAA). In 1991 werd Emanuel Tov aangesteld als voorzitter van de Stichting Dode Zeerollen, en in hetzelfde jaar volgde de publicatie van de rollen.

Fysieke beschrijving

Het merendeel van de rollen bestaat uit kleine, broze fragmenten, die werden gepubliceerd in een tempo dat door velen als extreem traag werd beschouwd. Tijdens het vroege montage- en vertaalwerk door geleerden via het Rockefeller Museum van de jaren 1950 tot de jaren 1960, was de toegang tot de niet-gepubliceerde documenten beperkt tot de redactiecommissie.

Ontdekkingen in de woestijn van Judea (1955-2009)

De inhoud van de rollen werd tussen 1955 en 2009 gepubliceerd in een serie van 40 delen door Oxford University Press, bekend als Discoveries in the Judaean Desert . In 1952 stelde het Jordaanse Departement van Oudheden een team van geleerden samen om te beginnen met het onderzoeken, samenstellen en vertalen van de rollen met de bedoeling ze te publiceren. De eerste publicatie, samengesteld door Dominique Barthélemy en Józef Milik, werd in 1955 gepubliceerd als Qumran Cave 1. Na een reeks andere publicaties eind jaren tachtig en begin jaren negentig en met de aanstelling van de gerespecteerde Nederlands-Israëlische tekstwetenschapper Emanuel Tov als redacteur -opperhoofd van het Dode-Zeerollen-publicatieproject in 1990 versnelde de publicatie van de rollen. Het team van Tov had in 1995 vijf delen gepubliceerd over de Cave 4-documenten. Tussen 1990 en 2009 hielp Tov het team bij de productie van 32 delen. Het laatste deel, Volume XL, werd in 2009 gepubliceerd.

Een voorlopige editie van de niet-gepubliceerde Dode Zeerollen (1991)

In 1991 kondigden onderzoekers van het Hebrew Union College in Cincinnati, Ohio , Ben Zion Wacholder en Martin Abegg de creatie aan van een computerprogramma dat eerder gepubliceerde rollen gebruikte om de ongepubliceerde teksten te reconstrueren. Ambtenaren van de Huntington Library in San Marino, Californië , onder leiding van hoofdbibliothecaris William Andrew Moffett , kondigden aan dat ze onderzoekers onbeperkte toegang zouden verlenen tot de volledige set foto's van de rollen in de bibliotheek. In de herfst van dat jaar publiceerde Wacholder 17 documenten die in 1988 waren gereconstrueerd uit een concordantie en in handen waren gekomen van wetenschappers buiten het internationale team; in dezelfde maand vond de ontdekking en publicatie plaats van een complete set facsimile's van de Cave 4-materialen in de Huntington Library. Daarna kwamen de functionarissen van de Israel Antiquities Authority overeen om hun al lang bestaande beperkingen op het gebruik van de rollen op te heffen.

Een facsimile-uitgave van de Dode Zeerollen (1991)

Na verdere vertragingen nam advocaat William John Cox de vertegenwoordiging op zich van een "niet bekendgemaakte cliënt", die een volledige set van de niet-gepubliceerde foto's had verstrekt, en contracteerde voor de publicatie ervan. Professoren Robert Eisenman en James Robinson indexeerden de foto's en schreven een inleiding bij A Facsimile Edition of the Dead Sea Scrolls , die in 1991 werd gepubliceerd door de Biblical Archaeology Society . Na de publicatie van de Facsimile-editie daagde professor Elisha Qimron Hershel Shanks, Eisenman uit , Robinson en de Biblical Archaeology Society wegens schending van het auteursrecht voor het publiceren, zonder toestemming of toeschrijving, van zijn ontcijfering van een van de rollen, MMT. De rechtbank van Jeruzalem stelde Qimron in september 1993 in het gelijk. De rechtbank vaardigde een straatverbod uit, dat de publicatie van de ontcijferde tekst verbood, en beval de beklaagden om Qimron 100.000 NIS te betalen wegens inbreuk op zijn auteursrecht en het recht van toeschrijving. Beklaagden gingen in augustus 2000 in beroep bij het Hooggerechtshof van Israël, dat de beslissing van de rechtbank goedkeurde. Het Hooggerechtshof beval verder dat de beklaagden alle inbreukmakende kopieën aan Qimron overhandigen. Het besluit stuitte op Israëlische en internationale kritiek van wetenschappers op het gebied van auteursrecht.

De facsimile-editie door facsimile-edities Ltd, Londen, Engeland (2007-2008)

In november 2007 gaf de Dead Sea Scrolls Foundation de Londense uitgever Facsimile Editions Limited de opdracht om een ​​facsimile-editie te produceren van The Great Isaiah Scroll (1QIs a ), The Order of the Community (1QS) en The Pesher to Habakuk (1QpHab). De facsimile is gemaakt van foto's uit 1948 en geeft dus een getrouwere weergave van de staat van de Jesaja-rol op het moment van ontdekking dan de huidige staat van de echte Jesaja-rol.

Van de eerste drie facsimile-sets werd er één tentoongesteld op de tentoonstelling Early Christianity and the Dead Sea Scrolls in Seoel, Zuid-Korea, en een tweede set werd gekocht door de British Library in Londen. In mei 2009 werden nog eens 46 sets aangekondigd, waaronder facsimile's van drie fragmenten uit Grot 4 (nu in de collectie van het Nationaal Archeologisch Museum in Amman, Jordanië), Testimonia (4Q175), Pesher Isaiah b (4Q162) en Qohelet (4Q109). editie is strikt beperkt tot 49 genummerde sets van deze reproducties op speciaal geprepareerd perkamentpapier of echt perkament. De complete facsimile-set (drie rollen inclusief de Jesaja-rol en de drie Jordaanse fragmenten) kan worden gekocht voor $ 60.000.

De facsimile's zijn sindsdien tentoongesteld in Qumrân. Le secret des manuscrits de la mer Morte in de Bibliothèque Nationale , Parijs, Frankrijk (2010) en Verbum Domini in het Vaticaan , Rome, Italië (2012).

Digitale publicatie

Olive Tree Bijbel Software (2000-2011)

De tekst van bijna alle niet-bijbelse rollen is opgenomen en getagd voor morfologie door Dr. Martin Abegg, Jr., de Ben Zion Wacholder hoogleraar Dode Zee-rollenstudies aan de Trinity Western University in Langley, British Columbia, Canada. Het is beschikbaar op draagbare apparaten via Olive Tree Bible Software - BibleReader , op Macs en Windows via emulator via Accordance met een uitgebreide set kruisverwijzingen, en op Windows via Logos Bible Software en BibleWorks.

De Dode Zeerollen Reader (2005)

De tekst van bijna alle niet-bijbelse teksten uit de Dode Zeerollen werd in 2005 op cd-rom uitgebracht door uitgever EJ Brill. De 2.400 pagina's tellende, 6-delige serie werd samengesteld door een redactie onder leiding van Donald W. Parry en Emanuel Tov. In tegenstelling tot de tekstvertalingen in de fysieke publicatie, Discoveries in the Judaean Desert, zijn de teksten gesorteerd op genres, waaronder religieuze wet, parabijbelse teksten, kalender- en sapientale teksten, en poëtische en liturgische werken.

Israel Antiquities Authority en Google digitaliseringsproject (2010-2016)

Afbeeldingen met een hoge resolutie, waaronder infraroodfoto's, van enkele van de Dode Zeerollen zijn nu online beschikbaar op twee speciale websites.

Op 19 oktober 2010 werd aangekondigd dat de Israeli Antiquities Authority de documenten zou scannen met behulp van multispectrale beeldvormingstechnologie die door NASA is ontwikkeld om afbeeldingen met een hoge resolutie van de teksten te produceren, en deze vervolgens, via een samenwerking met Google , gratis online beschikbaar zou stellen. charge, in een doorzoekbare database en aangevuld met vertalingen en andere wetenschappelijke hulpmiddelen. Het project moet binnen vijf jaar worden voltooid.

Op 25 september 2011 ging de website van het Israel Museum Digital Dead Sea Scrolls online. Het geeft gebruikers toegang tot doorzoekbare afbeeldingen met een hoge resolutie van de rollen, evenals korte verklarende video's en achtergrondinformatie over de teksten en hun geschiedenis. Sinds mei 2012 zijn vijf volledige rollen van het Israel Museum gedigitaliseerd voor het project en zijn nu online toegankelijk: de Grote Jesaja-rol, de Community Rule-rol, de Commentary on Habakuk-rol, de Tempelrol en de Oorlogsrol.

Bijbelse betekenis

Vóór de ontdekking van de Dode Zeerollen waren de oudste Hebreeuwse manuscripten van de Bijbel masoretische teksten uit de 10e eeuw CE, zoals de Aleppo Codex . Tegenwoordig dateren de oudst bekende nog bestaande manuscripten van de masoretische tekst uit ongeveer de 9e eeuw. De bijbelse manuscripten die tussen de Dode-Zeerollen zijn gevonden, dateren een volle duizend jaar terug, tot de 2e eeuw v.Chr. Dit was een belangrijke ontdekking voor oudtestamentische geleerden die verwachtten dat de Dode Zeerollen de betrouwbaarheid van de tekstuele overdracht van de originele teksten naar de oudste beschikbare masoretische teksten zouden bevestigen of verwerpen. De ontdekking toonde de ongebruikelijke nauwkeurigheid van de overdracht over een periode van duizend jaar aan, waardoor het redelijk is om aan te nemen dat de huidige oudtestamentische teksten betrouwbare kopieën zijn van de originele werken.

Volgens The Dead Sea Scrolls door de Hebreeuwse geleerde Millar Burrows,

Van de 166 woorden in Jesaja 53 zijn er slechts zeventien letters in kwestie. Tien van deze letters zijn gewoon een kwestie van spelling, wat geen invloed heeft op de betekenis. Nog vier letters zijn kleine stilistische veranderingen, zoals voegwoorden. De overige drie letters vormen het woord "licht", dat in vers 11 is toegevoegd, en heeft geen grote invloed op de betekenis.

Het is belangrijk op te merken dat er verschillen zijn gevonden tussen tekstfragmenten. Volgens The Oxford Companion to Archaeology :

Hoewel sommige bijbelse manuscripten van Qumran bijna identiek zijn aan de masoretische of traditionele Hebreeuwse tekst van het Oude Testament, vertonen sommige manuscripten van de boeken Exodus en Samuel die in Grot Vier worden gevonden, dramatische verschillen in taal en inhoud. In hun verbazingwekkende reeks tekstuele varianten hebben de bijbelse ontdekkingen van Qumran geleerden ertoe aangezet om de ooit aanvaarde theorieën over de ontwikkeling van de moderne bijbeltekst uit slechts drie manuscriptfamilies te heroverwegen: van de masoretische tekst, van het Hebreeuwse origineel van de Septuaginta , en van de Samaritaanse Pentateuch . Het wordt nu steeds duidelijker dat de oudtestamentische geschriften extreem vloeibaar waren tot de heiligverklaring rond 100 na Christus.

Bijbelboeken gevonden

Er zijn 225 bijbelteksten opgenomen in de Dode Zeerollen, of ongeveer 22% van het totaal, en met deuterocanonieke boeken stijgt het aantal tot 235. De Dode Zeerollen bevatten delen van op één na alle boeken van de Tenach van het Hebreeuws Bijbel en het oudtestamentische protocanon . Ze bevatten ook vier van de deuterocanonieke boeken die zijn opgenomen in de katholieke en oosters-orthodoxe bijbels: Tobit , Sirach , Baruch 6 (ook bekend als de brief of brief van Jeremia) en Psalm 151 . Het boek Esther is nog niet gevonden en geleerden geloven dat Esther wordt vermist omdat de inwoners van Qumran op haar huwelijk met een Perzische koning hebben neergekeken, of omdat het boek het Purim- feest heeft dat niet wordt gevierd. opgenomen in de Qumran-kalender . Hieronder vindt u de meest vertegenwoordigde boeken, samen met de deuterocanonieke boeken, van de Bijbel die gevonden zijn tussen de Dode Zeerollen, inclusief het aantal vertaalbare Dode Zee-teksten die een kopie van de Schrift uit elk bijbelboek vertegenwoordigen:

Boek Nummer gevonden
Psalmen 39
Deuteronomium 33
1 Henoch 25
Genesis 24
Jesaja 22
Jubilea 21
Exodus 18
Leviticus 17
Cijfers 11
kleine profeten 10
Daniël 8
Jeremia 6
Ezechiël 6
Functie 6
Tobit 5
koningen 4
Samuel 4
rechters 4
Hooglied (Hooglied) 4
Ruth 4
Klaagliederen 4
Sirach 3
Prediker 2
Jozua 2

Niet-bijbelse boeken

De meeste teksten die tussen de Dode Zeerollen worden gevonden, zijn niet-bijbels van aard en werden als onbeduidend beschouwd voor het begrijpen van de samenstelling of heiligverklaring van de bijbelboeken, maar er is een andere consensus ontstaan ​​waardoor veel van deze werken worden verzameld door de Esseense gemeenschap in plaats van door hen te worden samengesteld. Geleerden erkennen nu dat sommige van deze werken eerder werden gecomponeerd dan de Esseense periode, toen sommige van de bijbelboeken nog werden geschreven of geredigeerd tot hun definitieve vorm.

Museumtentoonstellingen en tentoonstellingen

Bezoekers die de Dode-Zeerollen onderzoeken, tentoongesteld in het heiligdom van het boek in Jeruzalem.
Strook van de koperen rol uit Qumran-grot 3, geschreven in het Hebreeuwse Misjna-dialect, te zien in het Jordan Museum, Amman

Kleine delen van de collecties van de Dode Zeerollen zijn tijdelijk tentoongesteld in tentoonstellingen in musea en openbare gelegenheden over de hele wereld. Het merendeel van deze tentoonstellingen vond plaats in 1965 in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en van 1993 tot 2011 op locaties over de hele wereld. Veel van de tentoonstellingen werden mede mogelijk gemaakt door de Jordaanse regering (vóór 1967) of de Israëlische regering (na 1967). De tentoonstellingen werden na 1965 stopgezet als gevolg van de Zesdaagse Oorlogsconflicten en zijn na 2011 vertraagd, omdat de Israëlische Oudheidsautoriteit bezig is de rollen te digitaliseren en ze permanent in de koeling te bewaren.

Het grootste deel van de collectie Dode Zeerollen werd verplaatst naar Jeruzalem's Shrine of the Book (een onderdeel van het Israel Museum) na de voltooiing van het gebouw in april 1965. Het museum valt onder de auspiciën van de Israel Antiquities Authority, een officieel agentschap van de Israëlische regering. De permanente tentoonstelling over de Dode Zeerollen in het museum toont een reproductie van de Grote Jesaja-rol, omringd door reproducties van andere beroemde fragmenten, waaronder Community Rule, de Oorlogsrol en de Psalmenrol voor Thanksgiving.

Een deel van de collectie Dode Zeerollen die vóór 1967 in het bezit was van de Jordaanse regering, werd opgeslagen in Amman in plaats van in het Palestina Archeologisch Museum in Oost-Jeruzalem. Als gevolg daarvan bleef dat deel van de collectie in Jordaanse handen onder hun afdeling Oudheden. In 2013 zijn delen van deze collectie tentoongesteld in The Jordan Museum in Amman, waar ze zijn verplaatst van het Jordan Archaeological Museum . Onder de tentoongestelde voorwerpen bevinden zich artefacten van de Qumran-site en de koperen rol.

Eigendom

Vorige eigendom

Advertentie in The Wall Street Journal gedateerd 1 juni 1954 voor vier van de "Dode Zeerollen"
) .

Vier van de Dode Zeerollen werden uiteindelijk te koop aangeboden in een advertentie op 1 juni 1954, The Wall Street Journal . Op 1 juli 1954 kwamen de rollen, na delicate onderhandelingen en vergezeld van drie mensen, waaronder de Metropolitan, aan in het Waldorf-Astoria Hotel in New York. Ze werden gekocht door professor Mazar en de zoon van professor Sukenik, Yigael Yadin, voor $ 250.000 (ongeveer $ 2.400.000 in 2020-dollars), en naar Jeruzalem gebracht. Sinds 2002 zijn er vervalsingen van Dode Zeerollen op zwarte markten verschenen.

Huidig ​​eigendom

Israël claimt het eigendom van de Dode Zee-rollencollectie die momenteel is gehuisvest in de Shrine of the Book op het terrein van het Israel Museum. Dit beweerde eigendom wordt door zowel Jordanië als de Palestijnse Autoriteit betwist .

Een lijst met bekende eigendommen van fragmenten van de Dode Zeerollen:

Geclaimde Eigenaar Jaar Verworven Aantal fragmenten/rollen in eigendom
Azusa Pacific University 2009 5
Oriental Institute aan de Universiteit van Chicago 1956 1
Southwestern Baptist Theological Seminary 2009; 2010; 2012 8
Rockefeller Museum – Regering van Israël 1967 > 15.000
De Schøyen-collectie van Martin Schøyen 1980; 1994; 1995 115
Het Jordan Museum – Regering van Jordanië 1947-1956 > 25
Oost-Amerikaanse aartsbisdom van de Syrisch-Orthodoxe Kerk 1
Ashland Theological Seminary 1
Theologische Bibliotheek Lanier 1
Privécollectie Pasadena 1

Opmerking:

eigendomsgeschillen

De officiële eigendom van de Dode Zeerollen wordt betwist tussen Jordanië, Israël en de Palestijnse Autoriteit. Het debat over de Dode Zeerollen komt voort uit een meer algemeen Israëlisch-Palestijns conflict over de erkenning van land en staat.

Betrokken partijen partij rol Uitleg van rol
Jordanië betwiste; minderheidseigenaar beweert dat de Dode Zeerollen zijn gestolen uit het Palestina Archeologisch Museum (nu het Rockefeller Museum) dat van 1966 tot de Zesdaagse Oorlog door Jordanië werd geëxploiteerd toen oprukkende Israëlische troepen de controle over het museum overnamen, en dat ze daarom onder de regels van de Haags Verdrag voor de bescherming van cultuurgoederen in geval van gewapende conflicten 1954 . Jordanië eist regelmatig hun terugkeer en verzoekt derde landen die de rollen hosten om ze terug te sturen naar Jordanië in plaats van naar Israël, en beweert dat ze juridische documenten hebben die het Jordaanse eigendom van de rollen bewijzen.
Israël betwiste; huidige meerderheidsaandeelhouder Na de Zesdaagse Oorlog nam Israël de rollen in beslag en verplaatste ze naar het heiligdom van het boek in het Israëlmuseum. Israël betwist de bewering van Jordanië en stelt dat Jordanië de rollen nooit legaal in bezit heeft gehad, aangezien het een onwettige bewoner van het museum en de regio was.
Palestijnse Autoriteit dispuut De Palestijnse Autoriteit heeft ook aanspraak op de rollen.
Canada Neutrale beurspresentator In 2009 werd een deel van de collectie Dode Zeerollen in het bezit van de Israeli Antiquities Authority verplaatst en tentoongesteld in het Royal Ontario Museum in Toronto , Canada. Zowel de Palestijnse Autoriteit als Jordanië hebben een verzoekschrift ingediend bij de internationale gemeenschap, waaronder de Verenigde Naties, om de rollen op grond van het betwiste internationale recht in beslag te nemen. Ottawa verwierp de eisen en de tentoonstelling ging door, waarbij de rollen na afloop naar Israël terugkeerden.

Een geplande tentoonstelling in Duitsland werd afgelast, omdat de Duitse regering een terugkeer van de rollen naar Israël niet kon garanderen.

Er zijn drie soorten documenten met betrekking tot de Dode Zeerollen waarin de auteursrechtelijke status als dubbelzinnig kan worden beschouwd; de documenten zelf, van de documenten gemaakte afbeeldingen en reproducties van de documenten. Deze dubbelzinnigheid vloeit voort uit verschillen in het auteursrecht tussen verschillende landen en de variabele interpretatie van dergelijke wetgeving.

In 1992 werd een auteursrechtzaak Qimron v. Shanks voor de Israëlische rechtbank gebracht door geleerde Elisha Qimron tegen Hershel Shanks van de Biblical Archaeology Society wegens schendingen van de Amerikaanse auteursrechtwet met betrekking tot zijn publicatie van reconstructies van teksten van de Dode Zeerollen gedaan door Qimron in A Facsimile-editie van de Dode Zeerollen die zonder zijn toestemming zijn toegevoegd. Qimron's rechtszaak tegen de Biblical Archaeology Society werd gedaan op grond van het feit dat het onderzoek dat ze hadden gepubliceerd zijn intellectuele eigendom was, aangezien hij ongeveer 40% van de gepubliceerde tekst had gereconstrueerd. In 1993 oordeelde de districtsrechtbank Rechter Dalia Dorner voor de eiser, Elisha Qimron, in de context van zowel de Amerikaanse als de Israëlische auteursrechtwetgeving en kende hij de hoogste schadevergoeding toe die door de wet is toegestaan ​​voor verzwaring als compensatie tegen Hershel Shanks en anderen. In een hoger beroep in 2000 voor rechter Aharon Barak werd het vonnis in het voordeel van Qimron bevestigd door het Israëlische Hooggerechtshof . De rechtszaak legde de twee belangrijkste principes vast van waaruit facsimile's worden onderzocht onder het auteursrecht van de Verenigde Staten en Israël: auteurschap en originaliteit.

De uitspraak van de rechtbank bevestigt niet alleen dat de "ontcijferde tekst" van de rollen onder het auteursrecht van individuen of groepen kan vallen, maar maakt ook duidelijk dat de Dode Zeerollen zelf niet onder deze auteursrechtwet vallen en dat geleerden een zekere mate van, in de woorden van de Amerikaanse professor in het auteursrecht, David Nimmer , "vrijheid" in toegang. Nimmer heeft laten zien hoe deze vrijheid in de rechtstheorie van toepassing was, maar hoe deze in werkelijkheid niet bestond, aangezien de Israeli Antiquities Authority streng de toegang tot de rollen en foto's van de rollen controleerde.

Zie ook

Opmerkingen:

Referenties

citaten

bronnen

Boeken
 • Abegg, Jr., Martin, Peter Flint en Eugene Ulrich , The Dead Sea Scrolls Bible: The Oldest Known Bible voor het eerst vertaald in het Engels , San Francisco: Harper, 2002. ISBN  0-06-060064-0 , (bevat het bijbelse gedeelte van de rollen)
 • Abegg, Jr. Martin, James E. Bowley , Edward M. Cook, Emanuel Tov. De Dode Zeerollen Concordantie, Vol 1. "De Dode Zeerollen Concordantie, Volume 1" . Bril.nl. 2007. Gearchiveerd van het origineel op 5 november 2009
  . Ontvangen
  21 oktober
  2010
  .
  Uitgeverij Brill 2003. ISBN  90-04-12521-3 .
 • Allegro, John Marco , De Dode Zeerollen en de christelijke mythe ( ISBN  0-7153-7680-2 ), Westbridge Books, UK, 1979.
 • Berg, Simon. Inzichten in de Dode Zee-rollen: een beginnersgids , BookSurge Publishing, 2009.
 • Boccaccini, Gabriele. Beyond the Essene Hypothesis: The Parting of Ways tussen Qumran en Enochic jodendom , Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
 • Burrows, Millar (1955). De Dode Zeerollen. New York: Viking. ISBN  0-5176-2535-0 .
 • Burrows, Millar (1958). Meer licht op de Dode Zeerollen; Nieuwe rollen en nieuwe interpretaties, met vertalingen van belangrijke recente ontdekkingen. New York: Viking.
 • Charlesworth, James H. "De theologieën van de Dode Zeerollen." blz. xv-xxi in Het geloof van Qumran: Theologie van de Dode Zeerollen. Bewerkt door H. Ringgren. New York: Kruispunt, 1995.
 • Chernoivanenko, Vitaly. " The Jerusalem Theory of the Dead Sea Scrolls Authorship: Origins, Evolution, and Discussions ," in de Oekraïense Oriëntalistiek: Special Issue on Jewish Studies , Кyiv: NaUKMA Omeljan Pritsak Center for Oriental Studies, 2011: 9-29.
 • Collins, John J., Apocalyptiek in de Dode Zeerollen , New York: Routledge, 1997.
 • Collins, John J. en Craig A. Evans . Christian Beginnings en de Dode Zeerollen , Grand Rapids: Baker, 2006.
 • Cook, Edward M. (1994). Het oplossen van de mysteries van de Dode Zee-rollen: nieuw licht op de Bijbel , Grand Rapids, MI: Zondervan.
 • Kruis, Frank Moore (1995). De oude bibliotheek van Qumran , 3e ed., Minneapolis: Fortress Press. ISBN  0-8006-2807-1
 • Davies, A. Powell (1956). De betekenis van de Dode Zeerollen. Zegel.
 • Davies, Philip R. , George J. Brooke en Phillip R. Callaway (2002). De complete wereld van de Dode Zeerollen , London: Thames & Hudson. ISBN  0-500-05111-9
 • de Vaux, Roland, Archeologie en de Dode Zeerollen (Schweich Lectures of the British Academy, 1959). Oxford: Oxford University Press, 1973.
 • Dimant, Devorah en Uriel Rappaport (eds.), De Dode Zeerollen: veertig jaar onderzoek , Leiden en Jeruzalem: EJ Brill, Magnes Press, Yad Izhak Ben-Zvi, 1992.
 • Eisenman, Robert H. , De Dode Zeerollen en de eerste christenen , Shaftesbury: Element, 1996.
 • Eisenman, Robert H. en Michael O. Wise. De Dode Zeerollen ontdekt: de eerste volledige vertaling en interpretatie van 50 sleuteldocumenten die meer dan 35 jaar zijn achtergehouden, Shaftesbury: Element, 1992 .
 • Eisenman, Robert H. en James Robinson, een facsimile-uitgave van de Dode Zeerollen 2 vol., Washington, DC: Biblical Archaeology Society, 1991.
 • Fitzmyer, Joseph A., antwoorden op 101 vragen over de Dode Zee-rollen , Paulist Press 1992, ISBN  0-8091-3348-2
 • Fitzmyer, Joseph A. (2008). Een gids voor de Dode-Zeerollen en aanverwante literatuur . Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN 9780802862419. Gearchiveerd van het origineel op 15 november 2016
  . Ontvangen
  9 maart
  2019
  .
 • Galor, Katharina, Jean-Baptiste Humbert en Jürgen Zangenberg. Qumran: The Site of the Dead Sea Scrolls: Archaeological Interpretations and Debates: Proceedings of a Conference gehouden aan Brown University, 17-19 november 2002 , Bewerkt door Florentino García Martínez, Studies on the Texts of the Desert of Judah 57. Leiden: Brill , 2006.
 • García-Martinez, Florentino, The Dead Sea Scrolls Translated: The Qumran Texts in English, (Vertaald uit het Spaans in het Engels door Wilfred GE Watson) (Leiden: EJ Brill, 1994).
 • García Martínez Florentino, Eibert JC Tigchelaar, Editors, The Dead Sea Scrolls Study Edition , Brill, 1999
 • Gaster, Theodor H. , The Dead Sea Scriptures , Peter Smith Pub Inc., 1976. ISBN  0-8446-6702-1
 • Golb, Norman , wie schreef de Dode Zeerollen? De zoektocht naar het geheim van Qumran , New York: Scribner, 1995.
 • Golb, Norman, On the Jerusalem Origin of the Dead Sea Scrolls Gearchiveerd 10 juni 2010 op de Wayback Machine , University of Chicago Oriental Institute , 5 juni 2009.
 • Heline, Theodore, Dode Zeerollen , New Age Bible & Philosophy Center, 1957, herdruk editie 1987, ISBN  0-933963-16-5
 • Hirschfeld, Yizhar , Qumran in context: herbeoordeling van het archeologische bewijs, Peabody: Hendrickson Publishers, 2004.
 • Israelisch, Raphael, [1] Piraterij in Qumran: De strijd om de rollen van het pre-christelijke tijdperk] , Transaction Publishers: 2008 ISBN  978-1-4128-0703-6
 • Khabbaz, C., "Les manuscrits de la mer Morte et le secret de leurs auteurs", Beiroet, 2006.
 • Magen, Yizhak en Yuval Peleg, The Qumran Excavations 1993-2004: voorlopig rapport , JSP 6 (Jeruzalem: Israel Antiquities Authority, 2007) Download Gearchiveerd 28 november 2007 op de Wayback Machine
 • Magen, Yizhak en Yuval Peleg, "Terug naar Qumran: tien jaar opgravingen en onderzoek, 1993-2004", in The Site of the Dead Sea Scrolls: Archaeological Interpretations and Debates (Studies on the Texts of the Desert of Judah 57) , Brill, 2006 (pp. 55-116).
 • Magness, Jodi, De archeologie van Qumran en de Dode Zeerollen , Grand Rapids: Eerdmans, 2002.
 • Maier, Johann, The Temple Scroll, [Duitse editie was 1978], (Sheffield: JSOT Press [Supplement 34], 1985).
 • Milik, Józef Tadeusz , tien jaar ontdekking in de wildernis van Judea , London: SCM, 1959.
 • Muro, EA, "De Griekse fragmenten van Henoch uit Qumran Cave 7 (7Q4, 7Q8, &7Q12 = 7QEn gr = Enoch 103:3–4, 7–8)." Revue de Qumran 18, nr. 70 (1997): 307, 12, pl. 1.
 • O'Callaghan-Martínez, Josep, Cartas Cristianas Griegas del Siglo V , Barcelona: E. Balmes, 1963.
 • Qimron, Elisa , The Hebrew of the Dead Sea Scrolls , Harvard Semitic Studies, 1986. (Dit is een serieuze bespreking van de Hebreeuwse taal van de rollen.)
 • Rengstorf, Karl Heinrich, Hirbet Qumran und die Bibliothek vom Toten Meer , vertaald door JR Wilkie. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1960.
 • Roitman, Adolfo, uitg. Een dag in Qumran: de Dode Zee-sekte en haar rollen. Jeruzalem: Het Israël Museum, 1998.
 • Sanders, James A. , ed. Dode Zeerollen: De Psalmenrol van Qumrân Cave 11 (11QPsa) , (1965) Oxford, Clarendon Press.
 • Schiffman, Lawrence H. , Reclaiming the Dead Sea Scrolls: their True Meaning for Judaism and Christianity , Anchor Bible Reference Library (Doubleday) 1995, ISBN  0-385-48121-7 , (Schiffman heeft twee plausibele theorieën over oorsprong en identiteit voorgesteld: een Sadduceaanse splintergroep, of misschien een Esseense groep met Sadduceaanse wortels.) Fragmenten van dit boek zijn te lezen op COJS: Dead Sea Scrolls .
 • Schiffman, Lawrence H. en James C. VanderKam, eds. Encyclopedie van de Dode Zeerollen . 2 vol. New York: Oxford University Press, 1999.
 • Shanks, Hershel, The Mystery and Meaning of the Dead Sea Scrolls , Vintage Press 1999, ISBN  0-679-78089-0 (aanbevolen inleiding tot hun ontdekking en geschiedenis van hun beurs)
 • Stegemann, Hartmut. "De Qumran Essenen: lokale leden van de belangrijkste Joodse Unie in de late Tweede Tempeltijd." blz. 83-166 in The Madrid Qumran Congress: Proceedings of the International Congress on the Dead Sea Scrolls, Madrid, 18-21 maart 1991 , Bewerkt door J. Trebolle Barrera en L. Vegas Mountainer. Vol. 11 van studies over de teksten van de woestijn van Juda. Leiden: Bril, 1992.
 • Thiede, Carsten Peter, De Dode Zeerollen en de Joodse oorsprong van het christendom , Palgrave 2000, ISBN  0-312-29361-5
 • Thiering, Barbara , Jezus de man , New York: Atria, 2006.
 • Thiering, Barbara, Jezus en het raadsel van de Dode Zeerollen ( ISBN  0-06-067782-1 ), New York: Harper Collins, 1992
 • VanderKam, James C., De Dode Zeerollen Vandaag , Grand Rapids: Eerdmans, 1994.
 • Vermes, Geza , The Complete Dead Sea Scrolls in English , London: Penguin, 1998. ISBN  0-14-024501-4 (goede vertaling, maar alleen compleet in die zin dat hij vertalingen van volledige teksten opneemt, maar fragmentarische rollen en meer negeert bevat vooral geen bijbelteksten.) (7e druk 2011 ISBN  978-0-14-119731-9 )
 • Wise, Michael O., Martin Abegg, Jr., en Edward Cook, The Dead Sea Scrolls: A New Translation , (1996), Harper San Francisco paperback 1999, ISBN  0-06-069201-4 , (bevat de niet-bijbelse gedeelte van de rollen, inclusief fragmenten)
 • Yadin, Yigael. The Temple Scroll: The Hidden Law of the Dead Sea Sect , New York: Random House, 1985.
Andere bronnen

Verder lezen